Otyłość

Otyłość

Otyłość jest stanem patologicznego zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej
powyżej 15% należnej masy ciała u mężczyzn i powyżej 25% u kobiet. Należną
masę ciała można obliczyć ze wzoru: dla kobiet (wzrost w cm – 100) – 10%,
dla mężczyzn (wzrost w cm – 100) – 5%.
Do rozpoznania i klasyfikacji otyłości używa się wskaźnika masy ciała
(body mass index – BMI). Wartości prawidłowe wynoszą 18,5–24,9 kg/m2,
nadwagę stwierdza się przy BMI 25,0–29,9 kg/m2, natomiast otyłość przy
BMI ? 30 kg/m2, przy czym wyróżnia się otyłość I stopnia, gdy BMI mieści się
w przedziale 30–34,9; II stopnia, gdy BMI wynosi od 35 do 39,9; oraz III stopnia,
gdy BMI jest ? 40 kg/m2.
Osoby otyłe częściej chorują na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, mają zaburzenia
gospodarki lipidowej, co zwiększa zagrożenie miażdżycą i chorobą
wień cową oraz prowadzi do niewydolności: serca, oddechowej i nerek. Nadmiar
tkanki tłuszczowej jest przyczyną przeciążenia układu ruchu, rozwoju
choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, biodrowych i stawów
kręgosłupa. Częściej występuje żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i żylaki
kończyn dolnych, kamica pęcherzyka żółciowego, dna moczanowa, zaburzenia
miesiączkowania i hirsutyzm u kobiet, a ginekomastia i zaburzenia libido
u mężczyzn. Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworów:
jelita grubego, pęcherzyka żółciowego oraz hormonozależnych: raka
piersi, endometrium, jajnika, gruczołu krokowego i gruczołu tarczowego.
Wspomina się również o zwiększonym ryzyku rozwoju: białaczki, szpiczaka
mnogiego czy chłoniaków nieziarniczych .
Wostatniej dekadzie w krajach rozwiniętych zaobserwowano wzrost częstości
występowania otyłości do ponad 20% populacji. Szacuje się, że otyłość
zwiększa ryzyko wystąpienia wspomnianych nowotworów 1,5–3,5-krotnie.
Obliczono, że w populacji europejskiej u 15–45% chorych na te nowotwory
występowała nadwaga i otyłość .
Związek BMI z ryzykiem raka wykazano w prospektywnym badaniu
w populacji koreańskiej. U otyłych mężczyzn częściej stwierdzano nowotwory
złośliwe żołądka, jelita grubego, wątroby i pęcherza moczowego. U kobiet
z BMI ? 30 kg/m2 częściej rozpoznawano raka wątroby, trzustki, a w wieku
pomenopauzalnym raka jelita grubego, gruczołu piersiowego, trzonu macicy
i nerki.

^